ประชาสัมพันธ์ | รับสมัครงาน | อบรม-สัมนา
สายตรงผู้บริหาร

KU Suphanburi Creative City of Music

On behalf of Kasetsart University, we are very proud to be an academic partner promoting Suphan Buri as one of the UNESCO cities of Music.”

หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว”

หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว” โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี

อาคารหอพักนิสิตหญิง

บริการสำหรับนิสิตหญิง ราคาเดือนละ 3,000 บาท พักได้ห้องละ 2 คน พร้อมแอร์ รปภ ฟรีอินเตอร์เน็ต
📣️📣 รวมหอพักเอกชน